Voorwaarden Deelname

Jouw verplichtingen 

U dient: de instructies van de gidsen gedurende de hele tocht op te volgen, tijdens het fietsen een helm te dragen; rijd niet onder invloed van alcohol of drugs; zorg ervoor dat u een reisverzekering heeft die bagage, fietsuitrusting en medische kosten dekt.

Onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om uw reis op elk moment vóór vertrek te annuleren of te wijzigen; als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, zoals maar niet beperkt tot: overmacht, overstromingen, droogte, aardbeving of andere natuurrampen; epidemie of pandemie; terroristische aanval, burgeroorlog, opstand, staking of oproer, oorlog, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo of beëindiging van diplomatieke betrekkingen; nucleaire, chemische of biologische besmetting; of instorting van gebouwen, brand, explosie of ongeval (gezamenlijk “Gebeurtenissen buiten onze controle”). We behouden ons ook het recht voor om uw reis op elk moment vóór vertrek te annuleren of te wijzigen (naar eigen goeddunken), hoewel we u verzekeren dat we dit alleen zullen proberen te doen als dit absoluut noodzakelijk is. De reis is een groepsreis. Als er niet genoeg mensen zich aanmelden, kan deze worden geannuleerd. In dat geval vindt restitutie plaats. Voor vliegtickets gelden speciale voorwaarden.

Breng de reis over 

Als een zakelijk of persoonlijk noodgeval u ervan weerhoudt om tijdens uw reis te reizen, kunt u overstappen op een andere reis waarop: nog zitplaatsen beschikbaar zijn en die volgens de planning zal vertrekken binnen twee jaar na de reis waarvoor u zich oorspronkelijk heeft aangemeld. Er zijn geen kosten verbonden aan het overboeken van al uw betalingen naar een andere reis.

Wijzigingen in uw reis

Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat het reisschema voor uw reis niet gewijzigd hoeft te worden. Als er zich echter een gebeurtenis voordoet die buiten onze macht ligt (het is mogelijk dat we onze geadverteerde reisroutes of schema's niet kunnen volgen). Als eventuele extra kosten als gevolg van vertraging, een ongeval of verstoring van de geplande reisroute het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten onze controle, kunnen wij u deze kosten niet vergoeden.

Intrekking 

Door te boeken: gaat u ermee akkoord dat u alle door ons verstrekte informatie over de reis heeft ontvangen en gelezen; u aanvaardt dat alle aanbevelingen die door ons worden gedaan met betrekking tot klimaat, kleding, speciale uitrusting, topografie, enz. in goed vertrouwen worden gedaan, maar dat we de juistheid of volledigheid ervan niet kunnen garanderen; u aanvaardt dat het uw verantwoordelijkheid is om een verzekering af te sluiten die u dekt voor de duur van de reis; u bevestigt dat u zich bewust bent van de fysiek veeleisende aard van onze reizen en accepteert de risico's en gevaren van onze reizen, inclusief gevaren tijdens het fietsen op of naast de weg en eventuele risico's die voortvloeien uit (onder andere) slecht weer en de wisselende staat van de wegen en/of sporen; aanvaardt het risico van (onder meer) vertraging, wijziging, verlies of beschadiging van eigendommen, overlast en ongemak; en akkoord gaat met het onderstaande punt, neemt u deel aan de reis en rijdt u op eigen risico.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil wordt als volgt beslecht:https://sccinstitute.se/vara-tjanster/forenklat-skiljeforfarande/

nl_NLNederlands