Villkor för eventet

Dina skyldigheter 

Du skall:

 • Följa instruktionerna från guiderna under hela turen
 • Bära hjälm under cykling
 • Inte cykla när du är påverkad av alkohol eller droger
 • Försäkra dig om att du har en reseförsäkring som täcker bagage, cykelutrustning och sjukvårdskostnader.

Våra rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra din resa när som helst innan avresa på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom men inte begränsat till:

 • Force majeure, Översvämning, Torka, Jordbävning eller annan naturkatastrof, Epidemi eller Pandemi, Terroristattack, Inbördeskrig, Uppror, Strejk eller Upplopp, Krig, Hot om eller förberedelse för krig, Väpnade konflikter, Införande av sanktioner, Embargo, eller Uppsägning av diplomatiska förbindelser, Kärnvapen, Kemiska eller Biologiska föroreningar, Kollaps av byggnader, Brand, Explosion eller Olycka, (tillsammans ”Händelser utanför vår kontroll”).

Vi förbehåller oss också rätten att ställa in eller ändra din resa när som helst före avresa (efter eget godtycke), även om vi försäkrar er om att vi kommer att sträva efter att bara göra det när det är absolut nödvändigt.

Överföra resan 

Om en företags- eller personlig nödsituation skulle leda till att du inte kan åka på din resa, kan du överföra den till annan person som ska godkännas av INZAIN. Om personen godkänns så reglerar du och din ersättare kostnaden.
INZAIN gör inget återbetalning, om inte avbokning sker inom stipulerad tid, se avsnitt återbetalning.

Ändringar av din resa

Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att resplanen för din resa inte behöver ändras. Emellertid, om en händelse utanför vår kontroll inträffar (vi kanske inte kan följa våra utannonserade resvägar eller scheman). Om några ytterligare kostnader uppstår genom försening, olycksfall eller störningar av den planerade resvägen sker på grund av händelser utanför vår kontroll, kan vi inte ersätta dig för sådana kostnader.

Upphävande 

Genom att boka:

 • Godkänner du att du har fått och läst all information vi försett dig med angående resan
 • Du accepterar att alla rekommendationer givna av oss när det gäller klimat, kläder, särskild utrustning, är topografi etc. är givna i god tro, men att vi inte kan garantera dess riktighet eller fullständighet
 • Accepterar du att det är ditt ansvar att ordna försäkring som täcker dig under hela resan
 • Du bekräftar din medvetenhet om den fysiskt ansträngande karaktären av våra resor och accepterar riskerna och farorna med våra resor, inklusive faror under cykling antingen på väg eller utanför vägen och eventuella risker som följer av (bland annat) dåligt väder och det varierande skicket av vägar och/eller spår
 • Accepterar risken för (bland annat) förseningar, ändringar, förlust av eller skada på egendom, besvär och obehag
 • Samt accepterar följande av punkt nedan, du deltar i resan, och cyklar, på egen risk.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Eventuell tvist skall avgöras enligt detta: https://sccinstitute.se/vara-tjanster/forenklat-skiljeforfarande/

Sjukdom

Som deltagare bör du se över din försäkring, så att den täcker kostnaden om du måste avboka på grund av sjukdom. INZAIN har inget ansvar för återbetalning vid sjukdom, om detta sker efter att betalning skett

Återbetalning

Vid bokning så betalas resan. Om du väljer att boka av så gäller detta:
30% återbetalas aldrig, det är bokningsavgiften.
70% återbetalas vid avbokning senast 120 dagar före avresa, därefter sker ingen återbetalning.

sv_SESvenska